8. třída 2022/23

INFORMACE: 

15. 3. 2023 - Konzultační hodiny od 15:00 - 18:00 hodin 

 

Český jazyk

Významové poměry mezi souřadně spojenými větami

-        V poměru slučovacím

-        V poměru stupňovacím

-        V poměru vylučovacím

Souvětí souřadné, hlavní věty

Povinná četba: Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadlo (do 20. 4.)

 

Dějepis

Revoluce 19. století

Politické a společenské problémy

Politické proudy: konzervatismus, liberalismus

Občanská práva

 

INFORMATIKA

Programování

 

Chemie

Chemické reakce rovnice - výchozí látky, produkty

- zákon zachování hmotnosti

- látkové množství, molární hmotnost

 

Německý jazyk

Lekce 5 – Mein Hobby

časování pravidelných sloves

 

Matematika

 

Obvod a obsah kruhu, délka kružnice, slovní úlohy

 

 
Zeměpis
 
Asie (poloha a členitost, povrch + slepá mapa, podnebí, vodstvo, biomy)
 

 

Přírodopis
 
oběhová soustava, mízní soustava, dýchací soustava
 
 
Anglický jazyk
 
- modální slovesa (be allowed to, let, make)
- must/have to/should/can/could
- čtení s porozuměním
- miniprezentace: My favourite place
- každodenní fráze: omluva
- slovní zásoba: povolání
- přídavná jména s opačným významem (un-, im-, dis-)
 

Organizace třídy: 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY: 3. 2. 2023

JARNÍ PRAZDNINY: 13. - 17. 2. 2023

 

Český jazyk

 

Významové poměry mezi hlavními větami:

V poměru slučovacím

V poměru odporovacím

V poměru stupňovacím

 

Dějepis

 

Průmyslová revoluce

Politika, společnost

 

Matematika

Kruh, kružnice – obvod a obsah kruhu, délka kružnice , vzájemná poloha 2 kružnic

 

Německý jazyk

Škola – lekce 4

Určitý člen der, die, das a neurčitý člen ein, eine, zápor kein, rozkaz lexikálně

 

Chemie

Významné kovy

Chemické reakce

Chemická rovnice - výchozí látky, produkty

Zákon zachování hmotnosti

Látkové množství, molární hmotnost

 

Anglický jazyk

- Opakování: minulý čas průběhový a minulý čas prostý

- nepravidelná slovesa

- vazba used to

 

- slovní zásoba lekce 4

 

 

 

 

 

ORGANIZACE NA MĚSÍC PROSINEC:

9. 12. 2022 DEPO 2015 - Akce Lovci znaků (viz informační e-mail v DM)

19. 12. 2022 - Vánoční besídka (začátek pro veřejnost cca od 16.30 hodin)

21. 12. 2022 - Vánoční trhy plus prohlídka katedrály sv. Bartoloměje

23. 12. - 2. 1. 2023 2022 - vánoční prázdniny

 

Tak jsou tady po roce opět vytoužené Vánoce,

všem žákům a jejich rodinám přeji ze srdce,

štěstí, radost, skvělou atmosféru a příjemné emoce.

Lásku, pohodu v těchto požehnaných dnech,

nechť ať Vám zdraví slouží,

hodně sněhu, málo louží.

Kolem sebe rodinu i přátele a tvářit se vesele.

 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje,

Mgr. Anna Doxanská

 

 

ORGANIZACE:

17. listopadu - státní svátek

18. listopadu - ředitelské volno

 

Český jazyk: 

Slovesný vid

Pravopis -i/-y v koncovkách 

Psaní předpon s-/se-, z-/ze-, vz- a předložek s/se, z/ze

1. písemná práce z ČJ dne 16. 11. 2022 - CHARAKTERISTIKA OSOBY

 

Dějepis

Národní hnutí velkých a malých národů

Utváření novodobého českého státu

 

Anglický jazyk

-        Slovesa a podstatná jména (např. enjoy – enjoyment, compete – competition,……)

-        Dopravní prostředky budoucnosti

-        Budoucí časy: will/be going to

-        Opakování na čtvrtletní písemnou práci

-        Slovní zásoba: slovesa související s dopravou

 

Chemie 

Voda v přírodě

- rozdělení vody, čistota vody a zdroje

- výroba pitné vody

Vzduch

- složení vzduchu

- čistota ovzduší a zdroje znečišťování skleníkový efekt, ozonová vrstva

 

Německý jazyk

Lekce 2

Moje rodina

mein(e), dein(e), vazba von, Pamelas Mutter

 

Matematika

Pythagorova věta – slovní úlohy

 

Organizace:

25. 10. 2022 (úterý) - Konzultační hodiny od 15:30 - 18:00 hodin

26. (středa) - 27. 10. 2022 (čtvrtek) Podzimní prázdniny

28. 10. 2022- (pátek) Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

 

Český jazyk

Anglický jazyk

Německý jazyk

 • Abeceda, pozdravy, dny v týdnu, číslovky 0-20, barvy, jména, mezinárodní slova

Matematika

 • Opakování učiva 7. ročníku:
      Zlomky,
      celá čísla,
      racionální čísla,
      trojčlenka,
      poměr, úměrnost,
      procenta,
      rovnoběžníky,
      lichoběžník

 • 1.9.2021 proběhne slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 
  (1 vyučovací hodina 8.30-9.15),  přezůvky s sebou.
 • od 2.9. 2021 - Výuka od 8:30 do 12:10 hod.(první vyuč. hodina bude třídnická), obědy zajištěny v klasickém čase od 12.00 hodin. 
  S sebou aktovka, penál, klíče od skříněk, čip na oběd.

Velmi se na Vás těší paní učitelka Anna Doxanská (email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.