ZŠ Elementária

Jsme škola, která se nachází jen pár minut chůze od krásné přírody v rozlehlé a upravené zahradě. Nesousedíme přímo s žádnou silnicí, tudíž je pro naše žáky velmi bezpečná.

Jsme otevření. Rodiče mohou kdykoliv po předchozí domluvě navštívit vyučování a přesvědčit se o kvalitě výuky. Pokud chcete naší školu navštívit a podívat se na výuku, objednejte se na tel. 604 357 718.


Projekty

Naši učitelé a žáci navštívili již 3x základní školu (Viirinkankaan koulu) ve Finsku, na polárním kruhu ve městě Rovaniemi, v rámci projektu Socrates/Comenius. Projekt s názvem International school art gallery - walking through the forest byl schválen na mezinárodní úrovni. Naše škola pracuje v tomto projektu od září 2006 ve spolupráci se školami ve Finsku, Polsku a Estonsku.

Žáci jsou v průběhu hodnotícího období hodnoceni třemi způsoby:

  • známkami
  • procentuálním vyjádřením vědomostí 0 - 100 % (s výjimkou výchovy ke zdraví a tělesné, výtvarné a občasné výchovy)
  • slovním hodnocením - ústním i písemným.

Každý žák a jeho rodiče, kteří se rozhodnou pro naši školu, jsou zváni k  zápisům. Při zápisu zjišťujeme úroveň školní zralosti na základě orientačního testu, pohovoru a kresby. Výjimečně je možné, pokud to početní stav třídy dovolí, zapsat nebo přeřadit dítě z jiné školy v průběhu školního roku.

Základní charakteristikou školy je její neziskovost. Veškeré prostředky, které škola získává ve formě školného, státní dotace a sponzorských aktivit, musí být beze zbytku použity na úhradu potřeb školy.

Rodiče žáků mají možnost využít této placené služby. Školní minibusy dopraví děti každé ráno z domova až ke škole a v odpoledních hodinách zase zpět (ráno příjezd ke škole 10 - 20 min před začátkem vyučování, odpoledne je odjezd žáků od školy v 15:15)

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v rámci Školského zákona a souvisejících předpisů zejména za účelem vedení školní matriky a dalších agend nutných pro zajištění vzdělávacího procesu.

Na tomto místě naleznete důležité dokumenty ke stažení - Formulář pro uvolnění žáka z výuky, Příhlášku do družiny, Přihlášku na kroužky a další.

Máte dotaz ohledně naší školy?

Napište nám nebo si domluvte osobní schůzku.
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.