Novinky

Proč nechat dítě studovat na soukromé základní škole ELEMENTÁRIA

rodinné prostředí malé školy - od každého ročníku jen jedna třída.
nízký počet žáků ve třídě (průměr 15 žáků/třída)
od 1. třídy výuka cizích jazyků
rodilý mluvčí v každé třídě
moderní vyučovací metody, efektivní a tvořivé vyučování, individuální přístup k žákům
pozitivní motivace žáků
výuka čtení v 1. třídě genetickou metodou
volný přístup rodičů do vyučování, účast rodičů na akcích školy
pravidelný lyžařský a plavecký výcvik (od 1. třídy)
pravidelné ozdravné pobyty u moře a školy v přírodě
vysoká úspěšnost v přijímání žáků do gymnáziií, SŠ a SOŠ
ranní a odpolední školní družina pro žáky I. i II. stupně
školní doprava

a řada dalších výhod. Individuální přístup je samozřejmostí.

Soukromá základní škola Elementária

Základní škola Elementária je soukromou základní školou, která pracuje od roku 1994. Je úplnou základní školou,
zařazenou do sítě škol MŠMT ČR.

Škola má svá specifika, která zohledňují nadstandard školy v oblasti nízkého počtu žáků ve třídách, efektivního vyučování, ve výuce cizích jazyků jako povinného předmětu zavedených od 1. třídy a výce pomocí interaktivní techniky a moderních vyučovacích metod, zavedených ve všech třídách. Škola má celkem 9 tříd v 1. - 9. ročníku.

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům používat individuální přístup ke každému dítěti, respektovat a podporovat jeho individuální nadání, možnosti a potřeby. Umožňuje žákům více se realizovat a mít užší kontakt s učitelem. Vyučování je založeno na pozitivní motivaci žáků, aktivizujících metodách vyučování, názornosti i na individuálním přístupu k žákům. Rodiče žáků mají možný přístup do vyučování a na školní akce, výlety i pobyty.

Naše třídy

V každém ročníku otevíráme pouze jednu třídu o maximálním počtu 20 žáků.

Spolupracující organizace

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.