Informace ke školnímu roku 2022/23


Školné a platby pro školní rok 2022/23

Školné na I. st. ZŠ (1. – 5. tř.):   7 710 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2022 a II. pol. do 10. 1. 2023)

Školné na II. st. ZŠ (6. – 9. tř.):  8 780 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2022 a II. pol. do 10. 1. 2023)

Konzultační hodiny s ředitelkou školy a výchovnou poradkyní denně po předchozí domluvě, tel.: 604 357 718, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Naše škola již tradičně nabízí v rámci družiny zájmové kroužky.

V týdnu od 5.9 do 9.9 mají děti možnost, si v rámci družiny, jednotlivé kroužky vyzkoušet. Od dalšího týdne již budou kroužky probíhat dle přihlášení. V případě nenaplnění kapacity se zájmový kroužek nebude konat.

 

  ČAS KONÁNÍ
DEN 7:40 – 8:15 13:45 -14:30
Pondělí Ukulele – 1.třída

Náboženství

Sbor

Úterý Dramaťák

Deskostavitel

Pohybové hry

Středa  

Animátor

Němčina

Čtvrtek  

Dovedné ruce 1

Dovedné ruce 2

Pátek Ukulele – 2. a 3. třída Dramaťák – ZUŠ (14:30 – 16:00)

Platby

Platby za I.pololetí prosím provádějte do 11.10.2021 (II.pololetí do 10.1.2022) na účet školy 111 996 410 / 0300
variabilní symbol = rodné číslo dítěte
zpráva pro příjemce = jméno dítěte, předmět platby

Ceny kroužků

Kroužky - 800,- Kč /pololetí
Malý velký stavitel, Pohybové hry, Animátor, Dovedné ruce, Německý jazyk, Deskové hry

Kroužky - 300,- Kč/pololetí
Sbor
Literárně-dramatický obor
 
Kroužky zdarma
Náboženství
 

Kontakty na vedoucí kroužků

Ukulele – M. Smutný, Tel: 778 797 342
Dramaťák – T. Topičová, Tel: 722 206 999
Náboženství – p. Žbánek, Tel: 605 333 014
Sbor – N. Erneher, Tel: 774 963 557
Pohybové hry – N. Mlezivová, Tel: 720 061 485
Animátor – V. Vášová, Tel: 721 138 387
Dovedné ruce 1 – V. Vášová, Tel: 721 138 387
Dovedné ruce 2 – M. Kašová, Tel: 605 339 738
Deskostavitel – M. Kašová, Tel: 605 339 738
Němčina – E. Houšková, Tel: 799 511 035

Nabídka zájmových kroužků 2022/2023

Animátor – Veronika Vášová
Animátor je kroužek pro umělecky a technologicky založené děti. Dostanou možnost nahlédnout a zkusit si práci profesionálních animátorů, kteří tvoří animované filmy, reklamy a další. Pomocí software rozpohybujeme obrázky či postavičky a vytvoříme si vlastní krátký příběh.

Dovedné ruce – Veronika Vášová
Stále něco vymýšlíš, vytváříš a Tvá fantazie nezná hranice? Pak je tento kroužek právě pro Tebe. Jsou vítáni všichni žáci, kteří rádi modelují, malují, stříhají, lepí, navlékají, zdobí, zkrátka pro ty, co rádi sami vyrábějí nejrůznější ozdůbky a dárečky. Kroužek je určen pro malé i větší, pro každého se najde něco zajímavého, čím potěší sebe i své okolí. 

Pohybové hry – Mgr. Natálie Mlezivová
Pohybové hry s prvky zdravotní tělesné výchovy jsou zaměřeny na rozvoj tělesné zdatnosti a korekci vadného držení těla. Hry, soutěže, relaxace a průpravná cvičení v přírodě i na hřišti vedou k celkové harmonii těla i ducha. 

Německý jazyk – Eliška Houšková
Výuka je postavena na přirozeném osvojování slov a vazeb, nevyžaduje a nepředpokládá čtení ani psaní. Je tedy vhodná i pro žáky, kteří právě nastoupili do první třídy. Pomocí různých ilustrací, jazykových her, básniček, říkanek a písniček se žáci naučí základům komunikace v německém jazyce, osvojí si slovíčka z různých tematických okruhů, základní konverzační obraty, a hlavně se naučí němčině porozumět a používat ji při běžných činnostech. Cizímu jazyku se může naučit každý. Jen z malé části je to otázka talentu. Daleko důležitější je optimální rychlost postupu, výdrž a trpělivé a neustálé opakování.

Náboženství - Žbánek
V náboženství se budeme v různé formě - povídání, film, obrázky - seznamovat se se základními biblickými příběhy (Adam a Eva, Noe a potopa, Abraham, Josef... a život Ježíš Krista), základními křesťanskými etickými principy (zlaté pravidlo) a křesťanským uměním. Výuka náboženství s křesťanstvím seznamuje, nikoli jej vnucuje. Výuka je přizpůsobena věku dětí, které se přihlásí. 

Pěvecký sbor - Erneher
Sborový zpěv je přirozeným prostředkem k rozvoji osobnosti. V rámci hravé kolektivní činnosti učí žáky podřizovat se celku a vede tak ke vzájemné odpovědnosti kolektivu. Žáci rozvíjejí svou přirozenou muzikálnost, hudební paměť a učí se zpívat s doprovodem hudebního nástroje i bez něho.

Literárně–dramatický obor (Dramaťáček, Dramaťák) - Bc.T.Topičová
Základem práce v LDO je příprava žáků na různé životní situace prostřednictvím dramatických her a improvizací. Cílem oboru je vychovat mladé lidi, kteří správně technicky mluví, mají rozsáhlou slovní zásobu, vyjadřují se plynule a souvisle a při jednání je nic nezaskočí. Při práci se žáci věnují též mimice a gestice a učí se pracovat účelně se svým tělem a rozeznávat mluvu těla jiných lidí. Žáci v LDO začínají jako hravé děti a obor opouštějí jako komunikativní lidé. Výuka napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu na  odborných středních a vysokých uměleckých školách, filozofických a pedagogických fakultách.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) zveřejňuje základní informace o možnostech a podmínkách plnění povinné školní docházky v zahraničí. Informace vyplývají ze znění školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 101/2017 Sb.) a prováděcího právního předpisu, který se týká dané problematiky (vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů - ke dni zpracování tohoto textu ještě aktuální úprava nebyla zveřejněna ve Sbírce zákonů).

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.