3. třída 2022/23

Organizace:

1.5. státní svátek

8.5. státní svátek

15.5. Škola bojových umění (sportovní oblečení)

15.5. Třídní schůzky (bude poslána tabulka)

16.5. Návštěva knihovny

17.5. Radovánek (Od rostliny ke skále, 45,- Kč)

19.5. Dopravní hřiště (s sebou sportovní oblečení a helma)

Organizace:

3.4. Vyhlášení soutěže "Moje velikonoční vajíčko"

4.4. test AJ (Bug cafe, Animal safari)

5.4. Velikonoční dílničky (2. blok)

6. - 10. 4. Velikonoční prázdniny

12. 4. Radovánek - dopravní výchova, teorie

13.4. 3. čtvrtletní test z ČJ

17.4. Škola bojových umění (s sebou lístek na tram./Plzeňka; sportovní oblečení bez tenisek)

20. 4. 3. čtvrtletní test z M

27. 4. 3. čtvrtletní test z PRV

Organizace:

30. 5. Test z AJ 

1.6. Den dětí

5.6. Návštěva představení Šťastný princ, Malostranská beseda, vstup 100,-Kč,

bude zrušen oběd

6.6. Závěrečný test z matematiky

7.6. Focení

13.6. Závěrečný test z českého jazyka

15.6. Test z PRV (rostliny a živočichové)

19.6. Jdeme do ZOO - Cesta do Afriky (výukový program, cena 150,-)

20.6. Třídní kolo Superstar, knihovna

21.6. Školní kolo Superstar

22.6. úklid třídy (větší tašku s sebou)

23.6. Vysvědčení (výuka do 12:00)

26.-30.6. Škola v přírodě

Organizace:

3.3. Maškarní rej

7.3. Aj test (slovní zásoba: body, head, arms, legs, hands, feet; shoes, T-shirt, jacket, hat, jumper, skirt

                                      I have got.. , I haven´t got,, This is my.. , Who´s this? It´s Nick´s.)

27.-31.3. Přinášení výrobků do soutěže Velikonoční vajíčko

28. 3. Návštěva knihovny

31.3. Den "bláznivých" účesů 

3. 4. Vyhlášení vítěze soutěže "Velikonoční vajíčko"

 

Učivo:

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Tvarosloví

Matematika

 • Rýsování přímek, průsečík přímek, kruh a kružnice
 • čísla 0 - 1000
 • Opakování násobilky 0-10
 • Sčítání a odčítání pod sebe

Prvouka 

 • Lidé a společnost
 • Neživá příroda
 • Život na zemi

Anglický jazyk

Tematický okruh: jídlo (pizza, chips, salad, vegetables, potatoes, fish, sausages, chicken, cereal, bureger(s), eggs, icecream, yoghurt, chocolate, apple(s), orange(s), banana(s))

Odpovědi na otázky :

What do you like for (breakfast/lunch/dinner)? - I like...

Do you like...? Yes, I do./ No, I don´t.

What´s your favorite (food)?

Do you like this?

 

Organizace:

31.1. Kino (vstup: 99,-Kč), Předání vysvědčení

2.2.Radovánek  (Zvědavá kapka, vstup: 45,-)

3.2. Pololetní prázdniny

od 6.2. Plavání (s sebou v batůžku: plavky, ručník, plavecká čepice, nepromokavé přezůvky, svačina)

9.2. Knihovna

13.-17.2. Jarní prázdniny

 

Organizace:

9.1. Pololetní test ČJ

12.1. Návštěva knihovny

12.1. Pololetní test M

18.1. Pololetní test PRV

19.1. Bezpečně o dopravě

23.-27.1. Sportovní a ozdravný pobyt - penzion Lucie

31.1. Rozdání vysvědčení

         Kino Plaza (Velký červený pes Clifford, vstup 99,- Kč)

3.2. Pololetní prázdniny

 

Organizace:

1.12. Vánoční fotografování 

5.12. Mikulášská nadílka, mikulášské učení (žáci si mohou přinést na výuku čertovské - andělské doplňky)

7.12. L-klub divadelní představení Povídání o Vánocích (cena 55,- Kč)

15.12. Návštěva knihovny

19.12. Vánoční besídka (dopoledne nácvik v Park hotelu, lístky MHD nebo Plzeňskou kartu) 

20.12. Bruslení Ice aréna (cena 50,- Kč, možnost zapůjčení bruslí přímo na místě)

21.12. Vánoční učení, vánoční dílničky 

22.12. Třídní vánoční besídka (posezení, cukroví, dárečky, vánoční zvyky)

23.12. 2022-2.1. 2023 Vánoční prázdniny (vyučování začne 3.1. 2023)

 

Organizace

2.11. Radovánek - Povídání o lese

3.11. Návštěva knihovny

10.11. Čtvrtletní test ČJ

16.11. Čtvrtletní test M

17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

18. 11. Ředitelské volno

21.11. čtvrtletní test PRV

23.11. Třídní schůzky

Organizace

4. 10. Sofronka - lesní pedagogika, s sebou mrkev a jablka pro daňky :)

5. 10. logická olympiáda - plnění

6. 10. knihovna

20. 10. Škola bojových umění, prevence šikany (50,- Kč, 2 lístky na tramvaj/Plzeňka; sportovní oblečení)

24. 10. Halloweenský večerní program + přespávání ve škole

25. 10. Halloweenské dílničky

26. - 28. 10. Podzimní prázdniny


Organizace

 • 1.9. Slavnostní zahájení školního roku
 • od 5.9. zahájení kroužků (1. týden kroužky na vyzkoušení)
 • 6.6. Návštěva knihovny
 • 9.9. Výstava hub - ARBORETUM SOFRONKA
 • do 22. 9. Registrace do Logické olympiády
 • 28.9. Státní svátek (Den české státnosti)

1.9.2021 proběhne slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 (1 vyučovací hodina 8.30-9.15)

S sebou přezůvky, penál  a desky na formuláře (přihláška do družiny, uvolnění žáka, atd.)

Školní družina v provozu 6.30-16.00 (tento den nebude oběd, dejte prosím dětem větší svačinu).

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.