7. třída 2022/23

A JE TU BŘEZEN!!! - Zahrádkářův rok

 

Organizace

15. 3.     Konzultační hodiny

29. 3.     Magický Senegal - promítání v Měšťanské besedě.

Sraz před Besedou v 8:00 hod. Program začíná v 8:15. Poté návrat do školy na 3. Hodinu.

 

MATEMATIKA

geometrické symboly

konstrukce trojúhelníků - věty sss, sus, usu, 

čtvrtletní práce

PŘÍRODOPIS

Ptáci - morfologie,anatomie, chování ptáků

        sovy, dravci, ptáci lesů, luk, pastvin a vod

ZEMĚPIS

Z7- regiony Afriky

ANGLICKÝ JAZYK

- opakování na pololetní písemnou práci

- pololetní písemná práce

- projekt: My favourite animal

- prázdniny a dovolená, cestování (slovní zásoba)

- was/were

- minulý čas prostý (pravidelná a nepravidelná slovesa)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

- slovotvorný rozbor

- odvozování, skládání

- vybrané významné slovotvorné typy

- odvozování přídavných jmen

- test z povinné četby (Povídky malostranské)

- opakování na pololetní písemnou práci

DĚJEPIS

Počátky reformního hnutí

Mistr Jan Hus

 

Husitství

INFORMATIKA

tvorba bloků

ANGLICKÝ JAZYK

- nepravidelná slovesa (be-leave)

- kultura v anglicky mluvících zemích (reálie, poslech s porozuměním)

- opakování: minulý čas prostý

- My holiday (miniprezentace)

- jídlo a pití (slovní zásoba)

- v restauraci (dialogy)

- soutěž v anglickém jazyce (22.2.)

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

- opakování slovních druhů

- určování mluvnických kategorií (podstatná jména, slovesa)

- druhy zájmen a číslovek

- pravopis (koncovky podstatných jmen a přídavných jmen)

- skloňování zájmena jenž

- slovesa (tvary), slovesný rod (činný a trpný)

- příslovce a příslovečné spřežky, stupňování

- další neohebné slovní druhy (předložky, spojky, částice a citoslovce)

DĚJEPIS

Starověká Indie

Starověká Čín

PŘÍRODOPIS

Ptáci – opakování

Botanika – Mechorosty, Kapraďorosty

MATEMATIKA

Celá čísa, racionální čísla – početní operace, slovní úlohy

INFORMATIKA

programování

 

 

ORGANIZACE

9. 12. DEPO 2015 – Lovci znaků

14.12. Vánoční sbírka – charitativní akce pro Život dětem

19. 12. Školní besídka v Parkhotelu

22. 12. Třídní školní besídka

23. 12. 2022 – 2. 1.  2023 Vánoční prázdniny


25 Best October Images ideas | october images, hello october, hello october images

Organizace

·         26. (středa) - 27. 10. 2022 (čtvrtek) Podzimní prázdniny

·         28. 10. 2022- (pátek) Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

 • Opakování učiva 6. třídy

      početní operace – přirozená čísla, desetinná čísla
      dělitel (dělitelnost, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, slovní úlohy)
      osová souměrnost
      úhel, trojúhelník, kružnice opsaná, vepsaná

 • 1.9.2021 proběhne slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 
  (1 vyučovací hodina 8.30-9.15),  přezůvky s sebou.
 • od 2.9. 2021 - Výuka od 8:30 do 12:10 hod.(první vyuč. hodina bude třídnická), obědy zajištěny v klasickém čase od 12.00 hodin. 
  S sebou aktovka, penál, klíče od skříněk, čip na oběd.

Velmi se na Vás těší paní učitelka Jitka Úblová (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.