7. třída 2022/23

 

 

 

Učivo prosinec

MATEMATIKA

početní operace zlomky. slovní úlohy, celá čísla

PŘÍRODOPIS

 Ptáci  - vnější, vnitřní stavba těla, rozmnožování, chování ptáků,

Vodní ptáci

 ANGLICKÝ JAZYK

- Přítomný čas průběhový (Present Simple a Present Continuous)

- modální slovesa: must

- podmětová a předmětová zájmena (subject and object pronouns)

- zvířata (slovní zásoba)

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

- obohacování slovní zásoby (tvoření, přejímání z cizích jazyků, přenášení významu, sousloví)

- slovotvorba (stavba slova, základové slovo, odvozené slovo, slovotvorný základ, slovotvorný

prostředek, kořen, předpona, příponová část, koncovka)

- slovotvorný rozbor

- způsoby tvoření slov: odvozování

- sloh: pololetní slohová písemná práce (popis obrazu), charakteristika

 

ZEMĚPIS

regiony Afriky

25 Best October Images ideas | october images, hello october, hello october images

Organizace

·         26. (středa) - 27. 10. 2022 (čtvrtek) Podzimní prázdniny

·         28. 10. 2022- (pátek) Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

 • Opakování učiva 6. třídy

      početní operace – přirozená čísla, desetinná čísla
      dělitel (dělitelnost, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, slovní úlohy)
      osová souměrnost
      úhel, trojúhelník, kružnice opsaná, vepsaná

 • 1.9.2021 proběhne slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 
  (1 vyučovací hodina 8.30-9.15),  přezůvky s sebou.
 • od 2.9. 2021 - Výuka od 8:30 do 12:10 hod.(první vyuč. hodina bude třídnická), obědy zajištěny v klasickém čase od 12.00 hodin. 
  S sebou aktovka, penál, klíče od skříněk, čip na oběd.

Velmi se na Vás těší paní učitelka Jitka Úblová (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.