2. třída 2022/23


Organizace

 • 1.9. Slavnostní zahájení školního roku
 • od 5.9. zahájení kroužků (1. týden kroužky na vyzkoušení)
 • 9.9. Výstava hub - ARBORETUM SOFRONKA
 • 13.9. Návštěva knihovny
 • do 22. 9. Registrace do Logické olympiády
 • 28.9. Státní svátek (Den české státnosti)


Učivo

Matematika

 • sčítání, odčítání, porovnávání čísel do 20 bez přechodu přes 10
 • počítání do 11  s přechodem přes desítku
 • slovní úlohy do 20
 • rozklad čísel
 • opakování čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

Český jazyk

 • Abeceda, psaní psacích písmen, čtení
 • hlásky - samohlásky(a,e,i/y,o,u), dvojhlásky(au,eu,ou)
 • slabiky, slova


Prvouka

 • Škola, bezpečná cesta do školy a domů, dopravní značky, domov


Anglický jazyk

 • opakování 1. ročníku
 • Happy house -1. Playroom safari
  • a tiger, a zebra, a snake, a crocodile, a lion
  • Can you see a (lion)? Yes./ No.
  • Can (zebras) run/ climb trees/ fly?
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.