Školné a platby pro školní rok 2022/23

Školné na I. st. ZŠ (1. – 5. tř.):   7 710 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2022 a II. pol. do 10. 1. 2023)

Školné na II. st. ZŠ (6. – 9. tř.):  8 780 Kč / pololetí (splatné I. pol. do 10. 7. 2022 a II. pol. do 10. 1. 2023)

Pozn.: Zvýšeno o průměrnou míru inflace v roce 2022 (2,8 %).

Školní družina: 300 Kč/měsíc (1 500 Kč/pol.) - splatné I. pol. do 10. 10. 2022 a II. pol. do 20.2.2023.

Zájmové kroužky: 800 Kč/kroužek/pol. - splatné I. pol. do 10. 10. 2022 a II. pol. do 20.2.2023.

Číslo účtu školy:  111 996 410 / 0300, variabilní symbol = rodné číslo dítěte, zpráva pro příjemce = jméno dítěte, předmět platby

Děkujeme Vám!

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.