ZŠ Elementária


Projekty

Naši učitelé a žáci navštívili již 3x základní školu (Viirinkankaan koulu) ve Finsku, na polárním kruhu ve městě Rovaniemi, v rámci projektu Socrates/Comenius. Projekt s názvem International school art gallery - walking through the forest byl schválen na mezinárodní úrovni. Naše škola pracuje v tomto projektu od září 2006 ve spolupráci se školami ve Finsku, Polsku a Estonsku.

2. stupeň
Druhý stupeň získal grant financovaný SIPVZ na projekt s názvem "Dynamika ve výuce". Tento projekt byl dvouletý. V rámci projektu získala škola dotaci na moderní technické vybavení jedné učebny. Cílem projektu byla možnost využití nejnovějších informačních technologií v oblasti nově zaváděných školních vzdělávacích plánů.
Přesný popis projektu naleznete na http://is.e-gram.cz/projekty/projekt.php?id=2098.
Další informace najdete v dokumentech ke stažení (ICT tabule) .

Od roku 2011 je škola zapojena do programu EU - peníze do škol.

Školní a mimoškolní akce

Od 1. třídy nabízíme žákům každoročně možnost účastnit se plaveckého a lyžařského kurzu. Každý rok pořádáme školu v přírodě, zahraniční ozdravný pobyt u moře, pobyt na horách, výlety na vodě na raftech, cyklovýlety, turistické a poznávací výlety po krásách ČR, kurzy na in-line bruslích a adaptační kurzy žáků 6. ročníku.
Kulturní cítění dětí je rozvíjeno častými návštěvami divadelních a filmových představení, výstav, exkurzí, besídek a zajímavých kulturních akcí.

Lyžařský výcvik

Na lyžařské výcviky jezdí žáci každý rok v lednu a únoru na Šumavu - Železnou Rudu. Žáci I.st.  jsou ubytováni v penzionu Lucie na lyžařské louce Vajzovně a žáky II.st. v hotelu Bohemie v lyžařském areálu Špičák. Všech akcí ve škole i mimo školu se mohou společně s dětmi a učiteli účastnit i rodiče.

Spolupráce s evangelickou církví

Součástí komplexního rozvoje osobnosti je pěstování duchovní stránky dětí i dospělých. Nabízíme proto dětem ve spolupráci s křesťanskou evangelickou církví možnost duchovního rozvoje v nepovinných hodinách náboženství. Pravidelně jednou v týdnu, vždy v pondělí od 18:00 hodin, se konají bohoslužby pro žáky, rodiče a přátele školy, na které jsou vítáni všichni z řad rodičů, žáků a přátel školy.

Návštěva Finska

Učitelé a žáci základní školy Elementária navštívili třikrát spřátelenou školu ve Finsku z hlavního města Laponska Rovaniemi. Město se nachází na polárním kruhu (66° 32′ 25″). V následujících videoklipech se můžete podívat na laponskou přírodu a kulturu.

http://www.youtube.com/watch?v=tUSADqRjUvk
http://www.youtube.com/watch?v=60siwldratA

Ozdravné pobyty u moře (Řecko, Bulharsko, Španělsko, Itálie)

Žáci všech ročníků mají možnost účastnit se každoročně ozdravných pobytů, které pořádá škola vždy na konci června. Jak se žáci a vyučující měli, můžete shlednout ve videoklipech.

http://www.youtube.com/watch?v=l4QvW042AOE
http://www.youtube.com/watch?v=QBLaDOqyDVU
http://www.youtube.com/watch?v=w-KaQBkVHao

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.